Najčastejšie otázky:

Čo to vlastne je Smart metering?
  

„Smart metering (rozumné meranie) je synonymom diaľkového odpočtu dát. To znamená, že na zistenie stavu Vášho vodomera, elektromera, plynomera alebo zistenie stavu spotrebovaného tepla sa už viac nebudete musieť pozerať na číselník, ale všetky dáta si budete môcť pozrieť na Vašom počítači, alebo na mobilnom zariadení.“


Kto robí rozúčtovanie?
   

„Rozúčtovanie bude mať na starosti správca bytových jednotiek. Tým, že si rozúčtovanie robí správca sám, ušetríte nemalé finančné prostriedky, ktoré ste doteraz zbytočne presúvali spoločnostiam, ktoré na rozúčtovaní zarábali.“


Pre koho je systém určený?
  

„Systém Smart meteringu je určený správcovským spoločnostiam, majiteľom bytových jednotiek, ale aj majiteľom rodinných domov.“


Bude ešte potrebná pochôdzka na odpočet dát?
   

„Nie, pochôdzka už viac nebude potrebná, tým pádom ostane Vaše súkromie nedotknuté a nebudete musieť sprístupňovať Vaše obydlie cudzej osobe.“


Aké sú požiadavky na konfiguráciu počítača?
   

„Jediná podmienka na funkčnosť našej webovej aplikácie je počítač s funkčným pripojením na internet.“


Aké sú požiadavky na mobilné zariadenie?
   

„Aplikácia je zobrazovateľná na každom mobilnom zariadení (mobil, smartphone, tablet) s funkčným prístupom na internet bez ohľadu na značku a operačný systém.“


Akú majú zariadenia životnosť?
  

„Životnosť zariadení je obmedzená len životnosťou batérie. Pri dennom odpočte je životnosť batérie garantovaná na dobu minimálne 8 rokov. Po uplynutí tejto životnosti je možnosť výmeny batérie a tým predĺžiť životnosť o ďalšie obdobie.“


Je potrebné mať systém Smart energy Zadako v celom bytovom dome?
  

„Nie je to podmienka, ale odporúča sa zaviesť systém do každého bytu v bytovom dome. Uľahčí sa tým práca Vášmu správcovi, ktorý bude mať všetky potrebné údaje v jednom systéme.“


Je potrebné inštalovať celý systém naraz?
  

„Nie, nie je to potrebné, môžete inštalovať systém postupne. Napríklad najprv nainštalovať systém na zber dát z vodomerov a postupom času ho doplniť o ďalšie nadstavby ako teplo, plyn, elektrina, atď.“


Zachytí systém čierny odber?
  

„Áno, náš systém zachytí čierny odber a upozorní naň notifikáciou. Tým pádom bude môcť správca identifikovať čierneho odoberateľa a majitelia bytov sa nemusia skladať na rozdiely vzniknuté čiernym odberom.“


Dokáže ma systém upozorniť na prekročenie nastaveného odberu?
  

„Áno, samozrejme, v našom systéme si môžete nastaviť notifikácie na všetky energie a tým pádom budete upozornení na blížiace sa prekročenie Vašej zálohovej platby. Vďaka tomu budete mať Vašu spotrebu pod úplnou kontrolou a ušetríte nemalé finančné prostriedky.“


Aká je cena takéhoto komplexného systému?
  

„Cena sa líši v závislosti od počtu zariadení, ktoré chcete inštalovať. Na vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás, prosím, kontaktujte a cenovú ponuku Vám radi pripravíme.“


V akých jazykoch je mobilná a webová aplikácia?
  

„Mobilná a webová aplikácia bude pripravená v takej jazykovej verzii, v akej ju budete požadovať.“


Je potrebná inštalácia systému našou spoločnosťou?
  

„Nie, inštaláciu nášho systému môžete uskutočniť Vašimi montérmi. Inštalácia je jednoduchá a zvládne ju každý šikovný a technicky zdatný človek.“

© 2014 Zadako, s.r.o. All Rights Reserved.